Po drugiej stronie Czerwonego Księżyca światło jest zielone.
On the other side of the Red Moon the light is green.  


before

... and after 500 knots;-)

Praca wre. Umysł słucha.   
Work in progress. Mind in silence, as an audience.

Sines. Minął miesiąc od mojego przyjazdu.
Sines. One month passed since I've arrived.   


Maria Keil, Study for a Briosa, 1960.

Szkiełko i oko.The Glass and The Eye.

Kolor wymknął się z podobrazia.
The Great Escape of a Colour from the Canvas. 
I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free...

W międzyczasie... Meanwhile...
 

Stało się. 'Droga' ożyła, niczym nietoperz o północy...
Well, happened. "The Way" is reborn. Bat at the midnight hour...
Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?
Where do we come from? What are we? Where are we going?
take "a Way" dress


Nossa Senhora da Piedade

Widok na obiektyw (view to a lens)


Casa da Senhora "Helleńska"