Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2021
Obraz
Nurkując w geometrii ciąg dalszy. Jedna z najnowszych prac powstałych w przeciągu ostatniego miesiąca. Obraz zbudowany jest z trzech sekwencji i jednocześnie dwóch równoległych warstw, które na różnych wysokościach płótna wymieniają się wzajemnie tworząc inne sąsiedztwa kolorystyczne a tym samym budując plany i perspektywę. W tym cyklu poszukuję coraz to nowych rozwiązań formalnych opartych na poszukiwaniu głębi przestrzeni / krajobrazu; Z cyklu "Horyzonty" - "Między słowami #3", tkactwo ręczne, przędza lniana, bawełniana, farba do tkanin na bazie akrylu, 65 x 50 cm, 2021. // Diving into geometry. One of the newest works woven on the loom, from the cycle 'Horizons'. Painting is built from three sets of threads and two parallel layers which on different heights of the canvas exchange each other creating different colour neighborhoods thus buliding and deepen the perspective. In these series I'm looking for new solutions based on searching for the depth of