Dokumentacja fotograficzna 'Drogi', jutowej i tej w przestrzeni Alentejo. 

Photographic documentation of 'the Way'- built on jute sacks and created in fields of Alentejo. Cycle 'the Way', mixed technique on jute (jute sacks), started in 2012; based on Lao Tsy novel Tao Te King. 'The Way' do not show any concrete journey; it represents a definite state of brain. The horizontal line expresses the Continuity; without the beginning as well as the end 'the Way' is a part of Entirety, a piece of movement of any occurrence.
Przygotowań ciąg dalszy... Nowe kanwy, wór jutowy i praca z maszyną do szycia.

Preparing - continuation... New canvases, jute sacks and working with sewing machine.  
Below, jute sack, already unstitched. It will be sewed together after the measurement. These sacks come from Vietnam and before they appeared in my storage, they had travelled through the world (printed and filled up with coffee grains in South America). Sometimes, while preparing canvases, I can find beautiful 'colored' threads woven in the textile. I like to save them. They are  part of, so called, 'interferences'...    


Zmiana stopki. Changing the foot
Przygotowania do wystawy trwają. Tak zwane ramowanie; polskie krosna i 'odemirskie' kanwy (projekt hempweavers).   

Preparation for the exhibition, ongoing:) polish frames and hemp and linen canvases from Odemira, (hempweavers project). 


Opowieści tkaczy kanw. Stories of canvas weavers
1st exhibition dedicated to hempweavers...
/CK Agora ul. Serbska 5a Wroclaw, Poland, opening 5th of March 19 h/

       „Opowieści tkaczy kanw” to zbiór historii pisanych na krośnie. To tu, na pograniczu dwóch dyscyplin: malarstwa i tkactwa, ma swój początek idea tkania płócien.. Projekt jest wejściem w czystą strukturę materiału, jego układu osnowy i wątku. Prezentowany zestaw prac jest kolejnym etapem rozpoczętego przeze mnie cyklu „Droga”,  podczas realizacji którego zwróciłam się w stronę performatywnego wymiaru tworzenia obrazów. Budowałam podobrazia rozpruwając i zszywając jutowe wory. Jako hempweaver tkam kanwy, samodzielnie dobierając splot. Niektóre tkaniny pozostają czyste, innym towarzyszą niewielkie ingerencje malarskie w postaci surowych materiałów: ziemi i pigmentu w proszku. Są także prace, w których kolor stanowi integralną część podobrazia, ponieważ kolorowe nitki zostały „wplecione” w kanwy podczas procesu tkania.       ‘Stories of canvas weavers’ is a collection of tales written on the loom. Origin of this idea is settled between two disciplines: weaving and painting. The project brings out a main feature of any textile, a tangle - detail seen through a glass eye. Exhibited works are somehow a continuation of the project ‘the Way’ which I started three years ago. In my creation I am interested in the performative aspect of painting. While building a basis for painting interferences, I was unstitching and sewing together jute sacks. As a hempweaver, instead of using ‘ready made’ textiles, I weave canvases in composed textures and colours. Some textiles stay pure, some are interfernced by soil and pigment in powder. In others, colour is an integral part of the fabric because ‘colored’ threads were woven into the cloth while the weaving process.

This exhibition is dedicated to the project ‘hempweavers’ which is set up between Helena Loermans – a weaver and me – a painter and art historian. It has its origin in ‘Helena Loermans Handwoven Textiles’ atelier in Odemira, Portugal. Textiles and architecture. Igreja da Misericórdia, Odemiralinen, 2 layers, 4 m x 0,9 m