Oto witryna atelier w Odemirze, z płótnami za szybą, i pęcznięjąca bela materiału z lnu i konopi...!

The window from the atelier in Odemira and roll of hemp and linen textile which progressively grows on the loom...!  
Nawijanie osnowy z lnu i konopi; 760 nici, po 12 metrów każda. Czasami tak się zastanawiam i liczę sobie w myślach ile to będzie kilometrów przędzy. No i dochodzę do wniosku, że całkiem sporo...;)

Warping hemp and linen on the loom; 760 threads, 12 metres long each. Sometimes I play and count in my mind how many kilometres of yarn it'll be. My conclusion is, pretty a lot...;)

  


No to zaczynam. Atelier Heleny Loermans i 12 metrów osnowy (len i konopie) na kanwy Hempweavers...

So, I begin. 'Helena Loermans Handwoven Textiles' Atelier. 12 m hemp and linen warp for Hempweavers canvases...  
 Taki niewielki przestój spowodowany pakowaniem się i wyjeżdżaniem "z" albo raczej wybieraniem się "do"... Cały dom na plecach i znów Portugalia, Odemira. Zazieleniło się na południu. Spokojnie jak zawsze. Pies poznał mnie dopiero w drugi dzień. Krosna już parują...!


A little pause caused by packing the rucsack, leaving and going "to". House at the back (in the luggage), home somewhere inside... Welcome Portugal, Odemira. It's definitely more green here now. Silent as usual. The dog needed one day to recognize me. Looms are burning... Ole!

   
Błękit pruski mówi... Nowe ingerencje na ręcznie tkanych kanwach. Rozmiar każdego płótna 30 x 40 cm.


Prussian blue speaks... New interferences on handwoven canvases, 30 x 40 cm each. 


cycle "the Way", soil, glue, pigment in powder on hemp/linen canvas, 2015

cycle "the Way", soil, glue, pigment in powder on hemp/linen canvas, 2015

detail of "the Way"