Drafty... widok na ręcznie tkane kanwy Hempweavers w witrynie Atelier Heleny, w Odemirze.

Drafts through the centuries... a storefront with Hempweavers handwoven canvases in Helena's Atelier in Odemira.Dziś zdjęłyśmy z krosna pierwszą kanwę 'mantelillo' - replikę tkaniny, na której El Greco namalował "Pogrzeb hrabiego Orgaza". Helena czasami mówi, że El Greco po prostu zapukał do drzwi Atelier... Na pierwszym zdjęciu, w osnowie, ręcznie przędziony len. 


The first 'mantelillo' canvas has been taken from the loom today. Helena sometimes says that El Greco just knocked on the door of the Atelier... In the weft handspun and fine linen yarn.    
Mantelillo. Praca w warsztacie wre; powstają nowe centymetry lnianej kanwy malarskiej...

Mantelillo. Hempweavers team is going forward. New centimetres of linen canvas with a texture from the XVIth century... colours of the warp

Tworzymy replikę tekstury, na której El Greco namalował "Pogrzeb hrabiego Orgaza"...

We are creating a texture on which El Greco painted 'El entierro del conde de Orgaz'... 
Ocean mruczy a my podążamy śladami Mistrza z XVI wieku, tworząc nową kanwę z lnu i konopi.

... Following in the foosteps of a Master from the XVIth century... Canvas weavers in Odemira Atelier.   Trochę pada i chłodno, ale czuć ocean. Jestem w Odemirze. Hempweavers meldują się i wyrażają gotowość do pracy! ;)

Welcome from Odemira. Project Hempweavers is ongoing!