"Świta", z serii "Horyzonty" to jedna z ostatnich prac wykonanych na krośnie tkackim. Obraz ma format 55 x 50 cm. Tworząc "Horyzonty" eksploruję głębię krajobrazu, samplując w procesie tkania różne sekwencje kolorystyczne...
//
"Świta" from the "Horizon" series is one of the recent works created on a weaving loom. Size of a woven painting is 55 x 50 cm. While creating ''Horizons" I explore the depth of a landscape, making sampling of various color combinations.   


 

Popularne posty z tego bloga