Kilka kadrów z konferencji Podlaskie sploty, podczas której miałam przyjemność opowiedzieć o projekcie Tkanina obecna - ludowa geometria północno-wschodniej Polski w eksperymentalnych formach tkackich. Projekt jest realizowany jako stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie sztuk wizualnych i będzie miał swój pokaz na początku grudnia. Cieszy mnie spotkanie tak wielu profesjonalistów, zainteresowanych aktualną kondycją i przyszłymi losami tkactwa ręcznego północno-wschodniej Polski, stanowiącego dziedzictwo tej dyscypliny na skalę europejską.
//
A few snapshots from a conference Podlaskie Weaves where I shared with the audience my current project Fabric present – folk geometry of northeastern Poland in experimental weaving forms. The project is realized as a scholarship of the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland. I’m happy and hopeful to see increasing number of professionals who are concerned about the condition and future of folk polish hand weaving – the heritage of northeastern Poland #heritage

TVP3 Bialystok - video material from the conference  

 
 
 

Popularne posty z tego bloga